top of page
LANGS LINJEN

Sigrid Elsrud

 

Tlf: +47 91 30 54 07
E-post: sigrid [@] langslinjen.no

Org.nr.: 983 940 021


Postadresse:
Langs Linjen 19

1169 Oslo

 

KONTAKT
HVORFOR LANGS LINJEN?

 

Tilfeldighetene har på et tidspunkt i livet gitt meg adresse i Langs Linjen, en liten gatestubb som optimistisk følger Østfoldbanen noen hundre meter sørover fra Oslo mot kontinentet. Jeg har tatt gatenavnet i bruk som firmanavn fordi ”Langs linjen” gir assosiasjoner til tekst og struktur – selve essensen i det jeg lever av.

 

Samtidig er det et navn som kan gi tanken flukt.

 

De fleste togene som passerer Langs Linjen, skal riktignok bare til Ski, men når det synger i  skinnegangen, går det an å drømme seg ut i verden et lite øyeblikk.

 

Togbloggen.no realiserer jeg en gammel idé om å forene reiselyst og skriveglede. Her skriver jeg om kunsten å reise langt og langsomt, eller kort og intenst – men aller helst med tog.

bottom of page