top of page
LANGS LINJEN

Sigrid Elsrud

 

Tlf: +47 91 30 54 07
E-post: sigrid [@] langslinjen.no

Org.nr.: 983 940 021


Postadresse:
Langs Linjen 19

1169 Oslo

 

KONTAKT
HVORFOR LANGS LINJEN?

 

Tilfeldighetene har på et tidspunkt i livet gitt meg adresse i Langs Linjen, en liten gatestubb som optimistisk følger Østfoldbanen noen hundre meter sørover fra Oslo mot kontinentet. Jeg har tatt gatenavnet i bruk som firmanavn fordi ”Langs linjen” gir assosiasjoner til tekst og struktur – selve essensen i det jeg lever av.

 

Samtidig er det et navn som kan gi tanken flukt.

 

De fleste togene som passerer Langs Linjen, skal riktignok bare til Ski eller Moss, men når det synger i  skinnegangen, går det an å drømme seg ut i verden et lite øyeblikk.

 

Togbloggen.no realiserer jeg en gammel idé om å forene reiselyst og skriveglede. Her skriver jeg om kunsten å reise langt og langsomt, eller kort og intenst – men aller helst med tog.

bottom of page