JEG TILBYR STRATEGI, TEKST OG STRUKTUR

 

Min styrke er at jeg er god til, og glad i, å orientere meg i nye saksområder. Jeg tenker strategisk og jobber strukturert. 

 

Som togblogger og forfatter av bok om togferie har jeg over flere år fulgt utviklingen i norsk og europeisk jernbane og engasjert meg i reiselivsspørsmål.  Dette er innsikt jeg deler også i andre sammenhenger - som rådgiver, foredragsholder, kåsør og skribent.

 

Jeg samarbeider med konsulentselskapet The New Company.

Eksempler på oppdrag
Samferdsel/Transportøkonomisk institutt (TØI)
Redaksjonell bistand og rådgivning, 2020 og 2021.

Norske tog
Presentasjon for ansatte i 2021 (Togakademi). Rådgivning og tekst til selskapets årsrapport 2017.

Togreiser.no
Kommunikasjonsrådgivning høsten 2019. 

B2Holding
Prosjektledelse og tekst til selskapets årsrapporter 2014, 2015, 2016 og 2017, tekst og rådgivning til årsrapporten 2018. Tekstbistand til selskapets hjemmeside.
GIEK Kredittforsikring
Prosjektledelse og tekst til selskapets årsrapporter 2015 og 2016.