JEG TILBYR STRATEGI, TEKST OG STRUKTUR

 

Min styrke er at jeg er god til, og glad i, å orientere meg i nye saksområder. Jeg tenker strategisk og jobber strukturert. 

 

Aller best bidrar jeg der store mengder informasjon skal struktureres og formidles til de viktigste målgruppene. Det kan være årsrapport, hjemmeside, intranett og debattinnlegg. Det kan også være kommunikasjonsplaner og PR. 

 

I 2020 har jeg inngått samarbeid med The New Company, et konsulentselskap som hjelper virksomheter med å finne og ta i bruk nye digitale verktøy.

Eksempler på oppdrag

Samferdsel/Transportøkonomisk institutt (TØI)
Redaksjonell bistand og rådgivning, 2020.

Statnett
Rådgivning og språkvask til selskapets årsrapport 2018 og 2019.

B2Holding
Prosjektledelse og tekst til selskapets årsrapporter 2014, 2015, 2016 og 2017, tekst og rådgivning til årsrapporten 2018. Tekstbistand til selskapets hjemmeside.
Norske tog
Rådgivning og tekst til selskapets årsrapport 2017.
GIEK Kredittforsikring
Prosjektledelse og tekst til selskapets årsrapporter 2015 og 2016.